Societate de consultantă în evaluare

www.somlea-eval.ro | mihajur@yahoo.com

Phone

0740 259 043 | 0364 112 212

Manager: Șomlea Mihaela Rodica

EVALUATOR AUTORIZAT – Membru titular ANEVAR – Certificat de evaluator nr.342 / 24.03.2003, Legitimația nr. 16172 / 2016

– evaluator autorizat proprietăți imobiliare din anul 2003

– evaluator autorizat bunuri mobile din anul 2005

– evaluator autorizat intreprinderi din anul 2009

– expert tehnic judiciar proprietăți imobiliare autorizația nr.14457 seria 5192

– expert tehnic judiciar bunuri mobile autorizația nr.14457 seria 5192

– grafolog certificat de absolvire nr.157986 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice