Societate de consultantă în evaluare

www.somlea-eval.ro | mihajur@yahoo.com

Phone

0740 259 043 | 0364 112 212

1. Evaluare pentru impozitare

Descarcă anexe:

          1. pdf-icon Lista clădirilor supuse evaluării pentru impozitare.pdf

          2. pdf-icon Declarația contribuabiluilui privind clădirile supuse evaluarii pentru impozitare.pdf

2. Acte necesare pentru evaluare apartament

 • Act de proprietate/ Act de dobândire imobil
 • Documentație cadastrală:
  • Extras de carte funciară pentru informare
  • Plan de încadrare în zonă
  • Plan de amplasament și delimitare a imobilului
  • Releveu apartament
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare persoană juridică

3. Acte necesare pentru evaluare proprietate imobiliară (construcție + teren):

 • Act de proprietate/ Act de dobândire imobil
 • Documentație cadastrală:
  • Extras de carte funciară pentru informare
  • Plan de încadrare în zonă
  • Plan de situație
  • Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu coordonate stereo 70
  • Planuri pe fiecare nivel al construcției
  • Memoriu tehnic
 • Autorizație de construire/desființare
 • Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare persoană juridică

4. Acte necesare pentru evaluare teren liber de construcții:

 • Act de proprietate/ Act de dobândire imobil
 • Documentație cadastrală:
  • Extras de carte funciară pentru informare
  • Plan de încadrare în zonă
  • Plan de situație
  • Plan de amplasament și delimitare a imobilului
 • Certificat de urbanism
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare persoană juridică

5. Acte necesare pentru evaluare auto (autoturisme, autovehicule) și a altor bunuri mobile

 • Act de proprietate: contract încheiat cu furnizorul
 • Factură fiscală/ proformă
 • Certificat de garanție
 • Date tehnice
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare persoană juridică

6. Acte necesare pentru evaluare pensiune / evaluare hotel

 • Certificatul de clasificare
 • Prețuri la recepție
 • Gradul de ocupare
 • Contracte speciale de cazare
 • Act de proprietate/ Act de dobândire
 • Documentație cadastrală:
  • Extras de carte funciară pentru informare
  • Plan de încadrare în zonă
  • Plan de situație
  • Plan de amplasament și delimitare a imobilului
  • Planuri pe fiecare nivel al construcției
  • Memoriu tehnic
 • Autorizație de construire/desființare
 • Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare persoană juridică

7. Acte necesare pentru evaluare birouri, evaluare spațiu comercial

 • Contracte de închiriere
 • Act de proprietate/ Act de dobândire
 • Documentație cadastrală:
  • Extras de carte funciară pentru informare
  • Plan de încadrare în zonă
  • Plan de situație
  • Plan de amplasament și delimitare a imobilului
  • Planuri pe fiecare nivel al construcției
  • Memoriu tehnic
 • Certificat de urbanism
 • Autorizație de construire/desființare
 • Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare persoană juridică