Societate de consultantă în evaluare

www.somlea-eval.ro | mihajur@yahoo.com

Phone

0740 259 043 | 0364 112 212

CLIENȚI
Instanța de judecată
Instituții Financiare
Asociații şi Fundații
Persoane Fizice
Întreprinderi mici și mijlocii
Companii și Instituții de stat
Societăți comerciale pe acţiuni
Societăți comerciale cu răspundere limitată
Persoane fizice cu profesii liberale: Avocați, Lichidatori, Contabili

Onorarii EVALUĂRI

Onorariile se stabilesc în funcție de complexitatea lucrării de evaluare, anvergura lucrării, scopul şi tipul evaluării.

OFERTE DE PREȚ
Pentru a obține valoarea estimativă a tarifului este necesar să ne furnizați pe e-mail o descriere a proprietăților ce urmează a fi evaluate sau folosind pagina noastra de contact.