Societate de consultantă în evaluare

www.somlea-eval.ro | mihajur@yahoo.com

Phone

0740 259 043 | 0364 112 212

Evaluare proprietăți imobiliare EPI

Evaluare bunuri mobile EBM

Evaluare întreprinderi EI

Expert tehnic judiciar proprietăți imobiliare – autorizația nr.14457 seria 5192

Expert tehnic judiciar bunuri mobile – autorizația nr.14457 seria 5192

Grafolog – certificat de absolvire nr.157986 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice