Societate de consultantă în evaluare

www.somlea-eval.ro | mihajur@yahoo.com

Phone

0740 259 043 | 0364 112 212

1

Evaluare pentru cunoașterea valorii de piață pentru vânzare, cumpărare, partaje voluntare, succesiuni

● amplasament
● date despre imobil
● extras CF
● schița imobilului
● îmbunătățiri existente
● inspecția bunului de evaluat
2

Evaluare în cadrul procedurilor de executare silită

● incheiere de numire emisă de executorul judecătoresc  în temeiul art.757 și următoarele din Codul de Procedură Civilă
● achitare avans onorar expert în temeiul articolului 757 al(7) în termen de 5 zile de la comunicarea admiterii cererii de expertiză sub sancțiunea decăderii din probă
● dovada dreptului de proprietate al bunului de evaluat cu înscrierea somației în cartea funciară
● schița imobilului
● inspecția bunului de evaluat
3

Evaluare de active pentru raportare financiară

● balanța de mijloace fixe a societății
● acte de proprietate
● valoare de intrare a bunurilor
● dată achiziție
● amortizare la 31 decembrie
● valoarea rămasă neamortizată
● date de carte funciară
● schițe ale imobilelor
● inspecția bunului de evaluat
4

Evaluarea activelor pentru înscrierea în situațiile financiare ale societăților la cumpărare sau reevaluare pentru raportare financiară

● balanța de mijloace fixe a societății
● acte de proprietate
● valoare de intrare a bunurilor
● dată achiziție
● amortizare la 31 decembrie
● valoarea rămasă neamortizată
● date de carte funciară
● schițe ale imobilelor
● inspecția bunului de evaluat
5

Evaluare pentru informarea clienților (vânzători sau investitori)

● dovada dreptului de proprietate al bunului de evaluat
● extras  de carte funciară
● schițe ale imobilelor
● inspecția bunului de evaluat
6

Evaluare în cadrul procedurilor de reorganizare şi/sau lichidare

● oferta depusă de evaluator
● acceptarea ofertei de către adunarea generala a creditorilor
● comunicarea rezultatului selecției de oferte de către lichidator
● comunicarea tuturor actelor necesare și solicitate de evaluator
7

Evaluări/Expertize pentru justa despăgubire în cadrul dosarelor civile /penale aflate pe rolul instanțelor de judecată

● solicitați la instanța de judecată numirea expertului
8

Evaluări pentru soluționarea şi/sau medierea litigiilor

● solicitați la instanța de judecată/ mediator numirea expertului
9

Evaluări pentru garantarea şi reeşalonarea datoriilor către Stat (destinatar Direcţia Generală a Finanţelor Publice)

● decizia de aprobare a eșalonarii datoriilor  societății
● balanța de mijloace fixe a societății
● acte de proprietate
● valoare de intrare a bunurilor
● data achiziție
● amortizare la data întocmirii raportului
● valoarea rămasă neamortizată
● date de carte funciară
● schițe ale imobilelor
10

Evaluarea pentru impozitare

● acte de proprietate
● schița  imobilului
● completarea listei clădirilor supuse evaluării pentru impozitare
● completarea declarației contribuabilului privind clădirile supuse evaluării pentru impozitare
● anul edificării clădirii justificat cu documente emise de instituțiile publice ale statului